Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Over mijn genealogische website

Met deze website ben ik nog niet zo lang bezig. Er moet dus nog veel ingevuld, aangeveld en verbeterd worden. Regelmatig zal ik het één en ander aanvullen.

Naamgeving Genealogische thema's
Zoekrichting Overigen
Woonplaatsen Voorbeeld 'Open regtdag'
Stamboom met bloesem Technische opmerkingen
Voormoeders Pas op!


vlasbedrijf de Zeeuw
Vlasbedrijf gebr. de Zeeuw in Maasdam, ca 1926, repelen van vlas. Van links naar rechts: Ko Bos, Cees Hoogvliet, Wim de Zeeuw jr., Rietje en Grietje Smits, Stijna de Man, Adrie de Zeeuw, Lena Vos, Willem de Kwartel, Rika Vermeulen
Naamgeving
Op deze pagina's laat ik de bezoekers een kijkje nemen in mijn zoektocht naar de voorouders van mijn zonen. Verwijzend naar mijn kinderen heb ik mijn website - naar analogie van patroniemen als Hendrikse en Willemse - Maartjese gedoopt.

Zoekrichting
Ik heb me vooral bezig gehouden met rechtstreekse voorouders en hun naaste verwanten, kwartierstaat heet dat in het jargon van genealogen. Kijk maar eens naar deze grafische weergave in waaiervorm van de eerste zes generaties voorouders van mijn zonen.
Op de pagina’s met kwartierstaten vind je op dit moment de meeste informatie. Vooral naar de voorouders van mijn moeder – Corrie - heb ik zelf veel onderzoek gedaan.

Verwacht op deze site geen uitgebreide gegevens over naamgenoten, personen die dezelfde familienaam dragen. Dat is een andere tak van genealogie.
Vooral de ouders van mijn moeder kwamen uit een streek waarin achternamen pas laat en niet altijd consequent gebruikt werden. Onder andere dat maakt het zoeken op naam minder interessant voor mij.

Af en toe werk ik wel een parenteel uit van een beperkt aantal generaties. Een parenteel presenteert gegevens van zoveel mogelijk afstammelingen van één bepaalde voorouder. Deze zoektocht is noodzakelijk beperkt. Kijk maar eens naar dit overzicht van de 31 kleinkinderen en 116 achterkleinkinderen van Trijntje Geurts. Mogelijk zijn het er zelfs meer!
Onder het kopje overigen vind je nog wat parentelen.

Woonplaatsen
Meer nog dan de naam die voorouders droegen spreekt de plaats waar ze woonden tot mijn verbeelding. Over de plek waar ze leefden is vaak meer informatie te vinden dan over henzelf. Bovendien kan ik die plaatsen bezoeken, ervaren hoe ze er in het hier en nu uitzien, speuren naar restanten van de tijd van weleer.
Ik heb een bestand gemaakt van plaatsen waar de eerste generaties voorouders van mijn zonen, geboren, gehuwd over overleden zijn. Een overzicht van die woonplaatsenvind je hier.

Ook op Google Maps heb ik woonplaatsen gemarkeerd; vijf generaties voorouders van alle vier de grootouders afzonderlijk.
Kijk bij Cornelia van de Pol, Willem de Zeeuw, Cornelia Meijer en Hendricus van der Ploeg

Mijn grootste interesse gaat uit naar woonplaatsen waar mijn eigen voorouders vandaan kwamen.
Zo is mijn vader geboren in Sint Anthoniepolder en gedoopt in Cillaarshoek. Daar blijken ook veel van zijn voorouders vandaan te komen.
Van moederskant vind ik de grootste concentratie voorouders in Scherpenzeel, Renswoude en omgeving.


Stamboom met bloesem Oude eik in Verwolde, Laren Larix bloesem in Aboretum de Lutte
Meestal gebruiken we voor voorouders het beeld van een boom met takken, een stamboom.
Net als de meeste genealogen ben ik eerst op zoek gegaan naar die takken, dat wil zeggen naar namen, data en woonplaatsen van mijn voorouders.
Genealogie wordt echter pas echt interessant wanneer die kale takken tot bloei komen, zodra je wat meer persoonlijke informatie vindt over iemand. Zo kan informatie in notariële of rechterlijke archieven, als testamenten en boedelscheidingen,heel interessant zijn. Vergelijk het maar met de bladeren en bloesem van de boom.
Maar ook de omgeving van de boom, de wind en andere weersinvloeden geven de stamboom meer karakter. Dat vergelijk ik met de cultuur waarin mensen leven. ODat vind je door verder te zoeken op jaartal en woonplaats.

Voormoeders
Als moeder van drie zonen vraag ik me af hoe het leven van de moeders voor mij verlopen is. Onder Voormoeders vertel ik wat over een paar vrouwenlevens waarvan ik wat meer te weten gekomen ben. Ik ben er nog druk mee bezig. Van twee van hen, Gerritje en Trijntje, heb ik op dit moment al iets uitgewerkt.

Genealogische thema’s
Ik zal hier wat algemene informatie geven, die meerdere personen betreft en die streek of cultuurgebonden zijn. Van deze pagina’s heb ik op dit moment alleen nog maar op de pagina rond achternamen informatie staan. Ik richt me daarbij specifiek op de Gelderse Vallei.

Overigen
Vaak heb ik gegevens van anderen gebruikt om mijn kwartierstaten te kunnen vullen. Veelal gaat het om transcripties van originele bronnen, al heb ik ook veel originelen onder ogen gehad. Op de pagina met Links heb ik verwijzingen opgenemen naar een deel van die bronnen en naar andere websites waar ik veel uit heb kunnen putten.
Onder verhalen komen de verhalen die ik tegenkom. De eerste drie staan er al op, rechtstreeks overgeleverd door de familie. Maar ook in andere bronnen zijn verhalen te vinden die iets zeggen over mensen van weleer. Meer volgt.
Vergeet vooral niet naar de pagina met vragen te kijken. Daarvan heb ik er op dit moment al een paar uitgebreid beschreven. Het gaat om voorouders van wie ik al veel weet, maar geen zekerheid kan krijgen over hun ouders.
Onder parentelen vind je overzichten van alle nazaten van één persoon van een beperkt aantal generaties.
Op de pagina met foto’s laat ik wat foto's zien van mezelf. Vooral onder nostalgie komen foto's met een genealogisch tintje.

Voorbeeld 'Open Regtdag'
gerecht
"Gijsbert ende Gerrit Sandersz voor haer selven; mitsgaders Jan Fransz, Willem Evertsz ende Gijsbert Jansz als mannen ende voogden haerer respective huijsvrouwen, ende voorts haerlieder sterck maeckende ende de rato caverende voor Gijsbertge, Cornelisje, ende Hendrick Sandersz haere onmundige Susters ende Broeder; mitsgaders Schoon-Susters ende Swager respective, te samen naergelatene kinderen van Sander Gijsbertsz ende in die qualite neffens de selve erfgenamen van haerlieder overleden oom Hendrick Gijsbertsz, die alhier onder desen geregte van Renswoude gewoont ende overleden is, Eijsschers"

Regeling nalatenschap in Renswoude. 8 april 1685:

Dit is een voorbeeld van een akte die mijn stamboom meer kleur geeft. Het betreft een uitspraak van schout en schepenen van Renswoude rond een erfenis.
In deze akte staan erg veel namen. Een dergelijke akte geeft een duidelijk overzicht van familiebetrekkingen. In dit geval betreft het de kinderen van Sander Gijsbertsz, stamgrootvader van mijn moeder Cornelia. Het gaat om de nalatenschap van zijn broer.


Technische opmerkingen
Mijn pagina’s zijn zo gemaakt dat ze altijd de hele breedte van het venster vullen. Op een groot scherm met brede vensters kunnen voor sommige pagina’s de regels erg lang worden. Maak dan handmatig de breedte van het venster kleiner. Zelf vind ik het veel prettiger als een website deze keuze biedt in plaats van standaard de breedte te beperken. Ik gebruik het liefst de halve schermbreedte, 960 pixels in mijn geval.

Bij namen en woorden in rood krijg je vaak extra informatie door er met de muis naar te wijzen. Klikken is niet nodig. Vaak reageren de plaatjes ook op de muiswijzer.

Van verschillende overzichten heb ik een PDF file gemaakt. Die laat ik altijd openen in een nieuwe venster of tabblad.
In de Adobe reader (vrijwel op iedere computer aanwezig) kun je een PDF file uitvergroten om de kleine lettertjes te lezen. Schuif dit overzicht over het scherm om alle delen te zien. Zoeken op naam kan ook in de grafische overzichten.

Pas op!
Wees voorzichting met overnemen. Fouten en onzekerheden in genealogische gegevens zijn bijna onvermijdelijk. Mijn vraagtekens en circa's staan er niet voor niets. Commentaar hoor ik graag!
Neem contact met me op voor kritiek of voor meer informatie

vragen of aanvullingen:   info@maartjese.nl